Omega-3 och lägre risk för cancer – finns det en koppling?

Omega-3 har sedan länge varit känt för dess positiva effekter på kroppen, framförallt sett till hjärta- och kärlfunktioner. Nya undersökningar visar dock att det kan finnas många fördelar med omega-3 (fiskolja) som vi ännu inte förstått till fullo. Exempelvis har vissa forskare nyligen hittat teorier som pekar på att omega-3 kan hjälpa till att reducera risken för vissa typer av cancer.

En bidragande faktor till att denna slutsatsen kan dras uppkom när man tittade på kostvanorna i japan. Den traditionella japanska kosten innehåller mycket fisk, men i takt med att japanerna övergått till en mer västerländsk matkultur har exempelvis fallen av bröstcancer ökat markant. Givetvis kan detta bero på ett antal olika faktorer, men dieten är sannolikt en del av pusslet.

För att kunna säkerställa att omega-3 verkligen hjälper till att reducera risken för cancer behövs dock mycket ytterligare forskning. Teorin just nu är att fettsyrorna kan hjälpa till att jobba mot bildandet av cancerceller, och vissa studier pekar även på att det kan vara mycket fördelaktigt under pågående cancerbehandling för att dels minska bieffekterna och dels öka livslängden på patienten.