Kan fiskolja stärka immunförsvaret?

Något som forskare länge misstänkt är att omega-3 kan hjälpa till att stärka immunförsvaret. En studie publicerad av Journal of Pediatrics visar att detta mycket väl kan stämma. Studien bestod av ett antal mödrar som försågs med en viss mängd DHA (en av fettsyrorna i omega-3), och dessa jämfördes med mödrar som inte tog något tillskott av DHA. Sedan genomfördes en studie där man mätte förkylningssymptom på barnen som fötts.

Denna studie visade att barnen till mödrarna som tagit tillskott av DHA uppvisade betydligt lindrigare förkylningssymtom än de övriga barnen. Exempelvis hade barnen i genomsnitt 20% kortare febertid vid 6 månaders ålder, 13% kortare tid med rinnande näsa och 54% kortare tid med andningssvårigheter.

För att kunna säkerställa detta samband behövs givetvis fler, mer ingående studier, men resultatet av denna studien är utan tvekan lovande. Vi kommer nog se mycket mer forskning bedrivas inom detta området i framtiden!