Något som forskare länge misstänkt är att omega-3 kan hjälpa till att stärka immunförsvaret. En studie publicerad av Journal of Pediatrics visar att detta mycket väl kan stämma. Studien bestod av ett antal mödrar som försågs med en viss mängd DHA (en av fettsyrorna i omega-3), och dessa jämfördes med mödrar som inte tog något … Read more

Omega-3 har sedan länge varit känt för dess positiva effekter på kroppen, framförallt sett till hjärta- och kärlfunktioner. Nya undersökningar visar dock att det kan finnas många fördelar med omega-3 (fiskolja) som vi ännu inte förstått till fullo. Exempelvis har vissa forskare nyligen hittat teorier som pekar på att omega-3 kan hjälpa till att reducera … Read more